Hakkımızda

Misyonumuz

Konutlar, idari binalar, ticari bürolar, sanayi tesisleri ve fabrikalar gibi her türlü yapı sınıfı ve yapı grubunu, deneyimli ve uzman ekiplerle inşa etmek. Bu kapsamda Müşterilerimize; en yüksek kalite standartlarında, güvenilir ve yüksek performanslı hizmet verebilmektir. Ayrıca “Kaliteli işi, kaliteli ekip yapar” mantığı ile yapı sektörüne kalite standartlarını özümsemiş, teknoloji ve bilişim sistemlerini azami seviyede kullanan uzman ekipler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Yaşanabilir bir Dünya için, geleneksel değerlerimize sımsıkı bağlı, milletimize ait ortak değerleri her zaman üstün tutan, teknoloji ve bilişim sistemlerinden maksimum seviyede faydalanan, ulusal ve uluslararası yapı sektöründe kalite ve müşteri odaklı öncü bir firma olmak.

 • Yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere kayıtsız şartsız uymak.
 • Ticari ahlak ve toplumsal değerleri işten öne çıkartmak.
 • Şirketi bütün çalışanları ve bütün yönetim kadrosuyla takım yapmak.
 • Teknolojik gelişmelere süratle ayak uydurmak.
 • Dayanıklı malzeme ve kalıcı işçiliği düşük maliyetle alınamayacağını unutmamak.
 • Personeli uygulamalı eğitmek ve yetişen personelin sürekliliğini sağlamak.
 • Şirketin menfaatlerinin, müşterinin memnuniyetinin sonucu olduğunun bilincinde olmak.
 • Müşteri odaklı kalite yönetim sistemimizden ödün vermemek ve iyileştirilmesini sağlamak.
 • Yapılacak çalışma ile ilgili sıra dışı ve çarpıcı çözümler bularak, neticeye en kısa sürede ulaşmak ve beklentilerinizi en üst düzeyde karşılamak.
 • Hedeflerimize ulaşmamızı etkileyen iç ve dış konuları analiz ederek sistemsel risklere proaktif yaklaşmak ve fırsatları değerlendirmek.
 • Faaliyetlerimiz sırasında ilgili tarafların şartlarını gerçekleştirirken beklentilerini de değerlendirerek memnuniyeti en üst düzeyde sağlamaktır.
 • Faaliyetlerimizi yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak.
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
 • sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenlemek ve mevcut sistemin sürekli iyileşmesini sağlamak.
 • Kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranlarını düzenli olarak değerlendirerek ve etkin risk değerlendirmeler ile iş kazası ve meslek hastalıklarının gerçekleşmesini önlemek.
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarının katılımını sağlamak.
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğin artırmak.
 • Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak.
 • Mevcut doğal kaynakların korunması, geri kazanılması ve atıkların en aza indirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.
 • “çevreye saygı” bilinciyle, sınırlı olan doğal kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak.
 • Müşteriler, çalışanlar ve tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm ilgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak.
 • Çevre sisteminin başarıyla sürdürülmesi için çalışanlarımızın sürekli eğitilmesini sağlamak.
 • Yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan çevre etkileri, ortadan kaldırmak ve etkilerini en aza indirecek gerekli önleyici girişimlerde bulunarak mevcut sistemi sürekli iyileştirmek.
 • İşletmemizde yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan çevre etkileri, ortadan kaldırmak ve etkilerini en aza indirecek gerekli önleyici girişimlerde bulunarak mevcut sistemi sürekli iyileştirmek.
 • “çevreye saygı” bilinciyle, sınırlı olan doğal kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesillere dost bir çevre bırakmaktır.